Skip to main content
Nezařazené

Diagnostika LPG systémů – zapalování

Od 20. 11. 201819 ledna, 2019Žádné komentáře

Diagnostika LPG systémů – zapalování

01.11.2013 20:48

Správný zážeh směsi u plynových motorů:

Velmi častým jevem u vozidel upravených na alternativní pohon na LPG nebo CNG jsou tzv. výpadky zapalování nebo-li známé „cukání motoru“ zejména při akceleraci v nízkých otáčkách a nejčastěji při zahřátém motoru. Často potom nešťasní majitelé přestavěných vozidel na LPG s tímto problémem objíždějí servisy a nedaří se jim problém uspokojivě vyřešit – pokud náhodou nenarazí na servis, či kvalifikovanou montážní dílnu LPG nebo CNG kde pracují lidé, kteří mají vědomosti o tom, jak se chová zapalování benzínového motoru na LPG, respektive motoru, který momentálně spaluje benzín a jak probíhá zapálení směsi v tom samém motoru při spalování LPG nebo CNG.

Zapálení směsi vzduchu a LPG přeskokem elektrické jiskry, tedy ionizací této směsi je nohem těžší než je tomu u směsi benzínu a vzduchu. Proto také provozovatelé vozidel přestavěných na LPG a CNG výše popisované problémy zaznamenávají při chodu motoru na LPG, ale na benzín ještě motor funguje normálně. To je také důvod, proč zákazník často reklamuje problém „cukání motoru“ u montážní firmy, která mu vozidlo přestavěla na LPG nebo CNG a nechce věřit tomu, že problém je v zapalování a nikoli ve špatné instalaci systému LPG, protože „na benzín mu to přece jede normálně“.

Jiné palivo,  jiné zapalovací svíčky

Zapalovací svíčky LPG

Pokud se řidiči rozhodnou pro přestavbu vozidla na pohon LPG/CNG, informují se vždy o řadě věcí: Spolehlivost, bezpečnost, možnost úspory paliva atd.

Firma provádějící přestavbu na LPG či servis vozidla již provozovaného na plyn se na druhé straně musí vyznat především ve speciálních technikách a zvláštních technických požadavcích na komponenty zapalovací soustavy pro plynové motory.
Při přestavbě na LPG je důležité vědět že:

Motor vyžaduje pro provoz na LPG jiné zapalovací svíčky s přizpůsobenými vlastnostmi.

 

Výměna zapalovacích svíček znamená získ výkonu, úspory paliva, šetření motoru při provozu na LPG

Zapalovací svíčky používané v motorech na plyn podléhají vyššímu opotřebení než je tomu u benzínových motorů. Proto je nutné vyměňovat tyto svíčky v kratším intervalu než při porovozu na benzín, nebo používat speciální svíčky na LPG či CNG které mají dlouhou životnost díky použití speciálních materiálů k výrobě elektrod – nejčastěji se používá platina a iridium.         Elektrody svíčky na LPG

Výrobci přestavbových sad na LPG nebo CNG nemohou z hlediska zapalovacích svíček udat zpravidla žádnou závaznou informaci, protože nemohou předvídat, do jakého motoru se sada bude instalovat. Zde musí svoji kompetenci a odborné znalosti prokázat v první řadě montážní firma plynového systému a následný servis:

Jaké zapalovací svíčky jsou správné a jak často je nutné je měnit.

            Rozdíly mezi motory na benzín a na plyn:

V důsledku přestavby z benzinu na plyn vzniká pro motory několik zvláštností:

 • Směs LPG vyžaduje pro ionizaci směsi a tím umožnění přeskoku jiskry vyšší zapalovací napětí než benzin. Zatímco je v motoru při pohonu benzinem potřebné „přeskokové“ napětí např. 14 kV, bude za stejných podmínek při provozu s plynem potřebné pro spolehlivé zapálení směsi napětí 16 – 18 kV.
 • Při provozu na LPG vznikají ve spalovacím prostoru vyšší pracovní teploty.
 • Vyšší zapalovací napětí a vyšší pracovní teplota ve spalovacím prostoru vedou k rychlejšímu opotřebení elektrod.
 • Jak je patrné z  grafu – dochází také k poměrně výraznému opoždění okamžiku zážehu směsi – tedy v podstatě k zmenšení „předstihu bodu zážehu“ což má za následek výrazné snížení výkonu motoru. Vzhledem k oktanovému číslu LPG(až 110 Okt) motor potřebuje naopak větší předstih než je nastaven na benzín aby motor správně pracoval bez znatelného poklesu výkonu.
 • Jev pozdního zážehu směsi daleko za HÚ vlivem zvýšení přeskokového napětí při použití nesprávných zapalovacích svíček na LPG také způsobuje extrémní tepelnou zátěž zejména výfukových ventilů ale i celé výfukové soustavy včetně katalyzátoru.

  Proč speciální svíčky pro motory provozované na plyn LPG nebo CNG

 • Potřeba vyššího zapalovacího napětí je  řešena speciální konstrukcí elektrod svíčky, použitými materiály a menší vzdáleností
  elektrod oproti ekvivalentům svíček na benzín.
 • Použitím správných speciálních svíček na LPG při provozu motoru na toto palivo výrazně chráníte vysokonapěťové části zapalovací soustavy Vašeho motoru před poškozením příliš vysokým napětím – zejména VN kabely, VN zapalovací cívky apod. Kromě tohoto aspektu je důležitá ještě jedna věc – spolehlivá jízda bez výpadků jiskry způsobující „cukání“ zejména v nízkých otáčkách motoru při akceleraci.
 • Použitím správných svíček při provozu na LPG také předejdete často zbytečným a nepříjemným návštěvám servisu či dílny která Vám vozidlo přestavěla. Drtivá většina zákazníků totiž nemá ponětí o nutnosti použití speciálních svíček při provozu na LPG ani o tom jak veledůležitý je bezvadný stav celé zapalovací soustavy pro bezproblémový chod motoru na LPG. Tito zákazníci poté uplatňují závady spojené s výpadky zapalování jako reklamační závadu s tvrzením že na benzín to nedělá, ale na plyn ano. Auto se opravdu velmi často takto chová, protože přepnutím na původní benzínové palivo dojde okamžitě k poklesu přeskokového napětí a tím většinou problémy s výpadky(cukání)zmizí. Tato závada však nemá nic společného s nesprávnou funkcí plynového systému a tedy reklamace přestavby LPG není oprávněná. Je pochopitelné, že pokud zákazník nemá tušení o nutnosti použití speciálních svíček ani není seznámen alespoň okrajově s problematikou zapalování směsi u plynových motorů, bude logicky přisuzovat vinu nesprávného chodu motoru provedené přestavbě  na plyn a tím také montážní dílně.
 • Proto je velmi důležité zákazníka uvažujícího o přestavbě vozidla na pohon LPG upozornit předem na problematiku zapalování a zapalovacích svíček při provozu na LPG ale i CNG
 • Není to rozhodně žádný marketingový trik jak zvýšit tržby servisu či montážní dílny za prodané speciální svíčky, ale rozumné a pro obě strany přínosné opatření. Zákazník jezdí bez problémů se zapalováním, servis či dílna nemá problémy s řešením často nepříjemných situací při vysvětlování zákazníkovi že se nejedná o oprávněnou reklamaci.
 • V neposlední řadě eliminujeme  antireklamu plynovým pohonům a přestavbám která je jinak šířena  nespokojenými zákazníky i když se většinou nejedná o přímý problém samotného plynového zařízení automobilu.
 • Přeskokové napětí zapalovací svíčky při provozu motoru na LPG

Seriozní firma prostě předem upozorní zákazníka na potřebu použití správných svíček pro provoz na LPG a to i přes často negativní odezvu zákazníka z důvodu navýšení ceny přestavby byť to nebývá více než o 1200,-Kč u 4 válcového motoru běžné značky s kvalitními svíčkami BOSCH, NGK, nebo  DENSO.

Autor: Petr Linhart , Gasinsight s.r.o.