Diesel na LPG nebo CNG ?

Přestavba dieselového motoru na duální palivo nafta + LPG nebo nafta +  CNG je pro většinu motoristické veřejnosti, ale i firmy zabývající se přestavbami vozidel se zážehovými motory velká neznámá a většina z nich o této možnosti ani neslyšela. Použití duálního paliva je ve světě známé pod názvem Dual Fuel, říká se mu také Diesel Gas.

Jak to funguje?

Princip funkce dvojího paliva spočívá v přidávání plynu LPG nebo CNG do nasávaného vzduchu motorem. Tato aditivace způsobuje zásadní změnu složení spalované směsi ve válcích dieselového motoru. Tato směs je i nadále zapalována vznícením vstříknuté nafty pod vysokým tlakem. Ve válci se však smísí se směsí plynu a vzduchu. Dochází k rychlejšímu zapálení, ale hlavně mnohem dokonalejšímu prohoření této směsi. Během tohoto procesu může být redukována tvorba pevných částic až o 80%.

Jaká je úspora se systémem Diesel Gas?

Efekt úspory spočívá v nahrazení části množství vstřikované nafty přidávaným plynem. V praxi je tímto způsobem běžně dosahováno značnýÚspora s duálním systémem dieselgasch finančních úspor na nákladech na pohonné hmoty zejména užitkových, nákladních vozidel a také pracovních strojů. Tato úspora se pohybuje v rozmezí 10-30% v závislosti na konkrétním vozidle, použitém přídavném palivu(LPG nebo CNG) a režimu ve kterém je stroj provozován.

Proč přemýšlet o přestavbě Diesel Gas LPG nebo CNG?

Systém DieselGas má velikou budoucnost zejména v nákladní dopravě, kde umožní dopravcům uspořit i více jak 200tis. Kč na jednom vozidle za rok. Tato významná úspora je pro ně ohromná konkurenční výhoda kterou mohou využít k zefektivnění svých zisků, nebo například k nabídce nižších cen za své služby a tím třeba získat lukrativní zakázku.

Diesel Gas LPG a CNG

Podrobnější informace o systému

duálního paliva Diesel Gas získáte na stránkách www.diesel-gas.cz. Zde naleznete mnoho reálných příkladů fungování systému Diesel Gas v praxi. Je zde také podrobně popsán princip funkce systému duálního paliva Dual Fuel(DieselGas).

Přestavba na diesel gas LPG nebo CNG

Zajímavé články o LPG do dieselu

Článek o přestavbě MAN TGA na LPG kterou realizovala naše firma

Článek Logistika iHned – „firma Grande zkouší Dieselgas“

Kalkulátor návratnosti přestavby Diesel Gas LPG