Přihlášení

O nás - náš příběh :-)

Firma Gasinsight s.r.o. je v branži alternativních pohonů LPG, CNG a Dual Fuel Diesel Gas relativně novým subjektem - byla založena v roce 2012. V červenci 2013 však 100% obchodního podílu této firmy koupil současný jednatel společnosti pan Petr Linhart který se v "autoplynařské" branži pohybuje již od jejího vzniku v České republice, tedy zhruba od roku 1990.

Opel Omega 3000 Petra Linharta v roce 1996 samozřejmě na LPGPetr Linhart byl 20 let jednatelem a 50% společníkem firmy LK-autoservis, spol.s r.o., která se z jeho iniciativy od počátku  zabývala mj. právě přestavbami vozidel na alternativní pohon LPG. Díky jeho vedení a znalostem byla firma LK-autoservis, spol.s r.o. dlouhodobě uznávanou odbornou firmou na přestavby LPG v celé České republice. Firma sama realizovala více než 4.000 přestaveb automobilú s benzínovým motorem na alternativní pohon LPG.
V lednu roku 2013
Petr Linhart odchází z firmy LK-autoservis, spol.s r.o., prodává svůj obchodní podíl bývalému společníkovi a začíná pracovat ve firmě Gasinsight s.r.o., jejímž jediným předmětem podnikání jsou plynové alternativní pohony LPG, CNG a nově také duální paliva Diesel + LPG nebo CNG. V květnu 2013 přichází do firmy Gasinsight s.r.o. vítaná posila, technik Jaroslav Jiránek DiS. , který své zkušenosti s plynovými pohony nabyl právě při spolupráci s Petrem Linhartem ve firmě LK-autoservis, spol.s r.o. Česká Skalice.

V současné době se firma Gasinsight s.r.o. zabývá dovozem a distribucí materiálu na přestavby a servis vozidel na alternativní pohony plynem prakticky všech typů a forem.
Firma Gasinsight s.r.o. je držitelem rozhodnutí MD ČR  o povolení k typovým přestavbám vozidel na pohon LPG pro systémy Solaris Dynamic OBD, LPGTECH a MAGIC G4. Pro systémy  zn. Solaris a LPGTECH je firma Gasinsight s.r.o. akreditovaným zástupcem a výhradním dovozcem pro ČR. 


            Hlavní cíl a vize působení firmy Gasinsight na trhu úsporných řešení v automobilovém průmyslu

  • Získávání a udržování postavení jako předního dodavatele LPG systémů pro automobilovou branži v Čechách
  • Trvalé vyhledávání, sledování a následná aplikace inovativních řešení v oboru alternativních pohonů na plyn
  • Soustavné zkvalitňování nabídky sortimentu montážního a servisního materiálu pro přestavby na LPG a CNG v co nejvyšší kvalitě za současného udržení příznivých cen těchto přestavbových komponentů.
  • Předávání získaných zkušeností a poskytování odborné i obchodní podpory spolupracujícím partnerům v oboru přestaveb vozidel na LPG a CNG a rozvíjení této spolupráce v duchu kolegiálního přátelství.