O nás – náš příběh 🙂

Gasinsight Opel Omega 3000 na LPG

Historické foto z roku 1996 – Opel Omega 3000 Petra Linharta, „plynového guru“ při tankování LPG v Belgii. Ve vozidle byly instalovány dvě nádrže o celkovém objemu 160litrů. Omega s touto výzbrojí dojela z Čech do Belgie vzdálenost 1000km i s vlekem na přepravu aut. Po dotankování LPG které bylo cca o 1/3 levnější než v Čechách se jelo zase domů :-). Povšimněte si nezanedbatelného rozdílu mezi cenou benzínu a LPG !

Firma Gasinsight s.r.o. je v branži alternativních pohonů LPGCNG a Dual Fuel Diesel Gas relativně novým subjektem – byla založena v roce 2012. V červenci 2013 však 100% obchodního podílu této firmy koupil současný jednatel společnosti pan Petr Linhart který se v „autoplynařské“ branži pohybuje již od jejího vzniku v České republice, tedy zhruba od roku 1990.

Vzdělání a zkušenosti v oboru

Petr Linhart byl 20 let jednatelem a 50% společníkem firmy LK-autoservis, spol.s r.o., která se z jeho iniciativy od počátku  zabývala mj. právě přestavbami vozidel na alternativní pohon LPG. Díky jeho vedení a znalostem byla firma LK-autoservis, spol.s r.o. dlouhodobě uznávanou odbornou firmou na přestavby LPG v celé České republice. Firma sama realizovala více než 4.000 přestaveb automobilú s benzínovým motorem na alternativní pohon LPG.
V lednu roku 2013 Petr Linhart odchází z firmy LK-autoservis, spol.s r.o., prodává svůj obchodní podíl bývalému společníkovi a začíná pracovat ve firmě Gasinsight s.r.o., jejímž jediným předmětem podnikání jsou plynové alternativní pohony LPGCNG a nově také duální paliva Diesel + LPG nebo CNG. V květnu 2013 přichází do firmy Gasinsight s.r.o. vítaná posila, technik Jaroslav Jiránek DiS. , který své zkušenosti s plynovými pohony nabyl právě při spolupráci s Petrem Linhartem ve firmě LK-autoservis, spol.s r.o. Česká Skalice.

Specializace výhradně na alternativní pohony vozidel na LPG & CNG

V současné době se firma Gasinsight s.r.o. zabývá nejen dovozem a distribucí materiálu na přestavby a servis vozidel na alternativní pohony plynem, ale podílí se i na vývoji nových systémů LPG zejména pro motory s přímým vstřikováním benzínu jako jsou TSI, FSI, GDI apod.
Firma Gasinsight s.r.o. je držitelem rozhodnutí MD ČR  o schválení  typových přestaveb vozidel na pohon LPG pro systémy ALEX, Solaris Dynamic OBD, LPGTECH a MAGIC G4 a pro přestavby diesel motorů na duální pohon NM+LPG a NM+CNG  Solaris Diesel a Fuel Fusion.
Pro značky Solaris a LPGTECH a ALEX je firma Gasinsight s.r.o. akreditovaným zástupcem a výhradním dovozcem pro ČR.

Hlavní cíle a vize působení firmy Gasinsight na trhu alternativních pohonů LPG & CNG

  • Získávání a udržování postavení jako předního dodavatele LPG systémů pro automobilovou branži v Čechách
  • Trvalé vyhledávání, sledování a následná aplikace inovativních řešení v oboru alternativních pohonů na plyn
  • Soustavné zkvalitňování nabídky sortimentu montážního a servisního materiálu pro přestavby na LPG a CNG v co nejvyšší kvalitě za současného udržení příznivých cen těchto přestavbových komponentů.
  • Předávání získaných zkušeností a poskytování odborné i obchodní podpory spolupracujícím partnerům v oboru přestaveb vozidel na LPG a CNG a rozvíjení této spolupráce v duchu kolegiálního přátelství.