Skip to main content
Nezařazené

Přestavba na LPG & CNG

Od 27. 11. 201528 listopadu, 2018Žádné komentáře

Přestavba vozidla na pohon LPG / CNG

Přestavba na LPG

Přestavba na LPG má v naší zemi tradici již více než 23 let. My máme s touto problematikou zkušenosti ještě z dřívějších dob. Podíleli jsme se na prosazení legalizace LPG jako alternativního paliva v ČR od samých počátků historie jeho využití jako nové pohonné hmoty. Použitím LPG jako pohonné hmoty lze uspořit značné finanční prostředky při provozu motorových vozidel.
     Zkušenosti které jsme za tu dobu nasbírali se nedají nahradit žádným „rychlostudiem“ či školením.
Naše firma tyto zkušenosti předává svým partnerům, smluvním montážním firmám i zákazníkům formou technické podpory, odborných školení i případné technické pomoci.
Spolupráce s námi se vyplatí !

Přestavba na CNG

Naše firma se také dlouhodobě zabývá přestavbami vozidel na pohon CNG tedy na stlačený zemní plyn. Toto palivo začíná být čím dál tím víc populárnější.
CNG je preferované hlavně kvůli ekologické šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale hlavně kvůli ekonomické výhodnosti tohoto paliva. Začínají se objevovat nová vozidla která jsou již z výroby osazena soupravou na pohon CNG.
Mnoho vozidel se však vyplatí přestavět i dodatečně. Na tuto možnost je naše firma velmi dobře připravena a to jak z odborného hlediska, tak z hlediska dostupnosti materiálu potřebného pro přestavby vozidel na CNG. Oba výše jmenované atributy jsou velmi důležité! Zejména odborné znalosti specifik přestavby zážehových motorů na pohon CNG nejsou totiž zdaleka tak běžné jako je tomu u přestaveb na pohon LPG.

Přestavba na CNG má totiž svá specifika a zákonitosti které jsou naprosto rozdílné od pravidel která platí pro vozidla přestavěná na LPG. Absence těchto vědomostí a znalostí může vést v lepším případu k velkému rozčarování z výsledku takové přestavby.
Proto je důležité přestavbu na CNG svěřit firmě která má v tomto směru zkušenosti a odborné zázemí.

Přestavby dieselů na duální palivo Diesel Gas

Naše firma je průkopníkem tohoto u nás nového inovativního řešení úspory nákladů na PHM u vozidel s naftovými motory.
Jako jedni z prvních v ČR jsme přestavěli diesel na duální pohon Diesel Gas LPG. 
Přestavěli jsme nejen těžké tahače, ale také stavební stroje, nebo dodávkové automobily.
Máme praktické zkušenosti také s použitím zemního plynu – CNG v systému DieselGas.
Dieselgas je možné použít v těžkých nákladních automobilech, i dodávkách, nebo SUV.

Ve všech případech máme pozitivní výsledky které se projevují zlepšením provozních vlastností.  Nejzajímavější je jistě ekonomika provozu, která spočívá ve významných úsporách nákladů za pohonné hmoty.
Návratnost investice je u vytížených dopravních prostředků i strojů rychlá. Rychlost návratu investice a je přímo úměrná intenzitě nasazení vozidla nebo stroje.
Více informací