Přihlášení

Přestavba vozidla na pohon LPG / CNG

Přestavba na LPG

Přestavby vozidel na alternativní pohon LPG mají v naší zemi tradici již více než 23 let. My máme s touto problematikou zkušenosti ještě z dřívějších dob. Podíleli jsme se na prosazení legalizace LPG jako alternativního paliva v ČR od samých počátků historie jeho využití jako nové pohonné hmoty s jejímž použitím lze uspořít značné finanční prostředky při provozu motorových vozidel se zážehovým motorem. Zkušenosti které jsme za tu dobu nasbírali se nedají nahradit žádným "rychlostudiem" či školením. Naše firma tyto zkušenosti předává svým partnerům, smluvním montážním firmám i zákazníkům formou technické podpory, odborných školení i případné technické pomoci. 
Spolupráce s námi se vyplatí !Přestavba na CNG

Naše firma se také dlouhodobě zabývá přestavbami vozidel na pohon CNG tedy na stlačený zemní plyn. Toto palivo začíná být čím dál tím víc populárnější zejména kvůli ekologické šetrnosti vůči životnímu prostředí, ale hlavně kvůli ekonomické výhodnosti tohoto paliva. Začínají se objevovat nová vozidla která jsou již z výroby osazena soupravou na pohon CNG. Mnoho vozidel se však vyplatí přestavět i dodatečně. Na tuto možnost je naše firma velmi dobře připravena a to jak z odborného hlediska, tak z hlediska dostupnosti materiálu potřebného pro přestavby vozidel na CNG. Oba výše jmenované atributy jsou velmi důležité! Zejména odborné znalosti specifik přestavby zážehových motorů na pohon CNG nejsou totiž zdaleka tak běžné jako je tomu u přestaveb na pohon LPG. Přestavba na CNG má totiž svá specifika a zákonitosti které jsou naprosto rozdílné od pravidel která platí pro vozidla přestavěná na LPG. Absence těchto vědomostí a znalostí může vést v lepším případu k velkému rozčarování z výsledku takové přestavby.

Proto je důležité přestavbu na CNG svěřit firmě která má v tomto směru zkušenosti a odborné zázemí.

 

Přestavby dieselů na duální palivo Diesel Gas

Naše firma je průkopníkem tohoto u nás nového inovativního řešení úspory nákladů na PHM u vozidel s naftovými motory. Jako jedni z prvních jsme přestavěli na duální pohon Diesel Gas LPG nejen těžké tahače, ale také stavební stroje, nebo dodávkové automobily. Máme praktické zkušenosti také s použitím zemního plynu - CNG v systému DieselGas jak na těžkých nákladních automobilech, tak dodávkách, nebo například SUV. Ve všech případech máme pozitivní výsledky které se projevují zlepšením provozních vlastností, ale zejména ekonomikou provozu která spočívá ve významných úsporách nákladů za pohonné hmoty. Návratnost investice je u vytížených dopravních prostředků i strojů velmi rychlá, většinou v řádu několika měsíců a je přímo úměrná intenzitě nasazení vozidla nebo stroje.
Více informací

                                                                      Solaris Diesel Gas